မ်က္စိစမ္းသပ္ျခင္း

အိုင္က်ဴဗီြးရွင္း မ်က္စိအထူးကုေဆးခန္းၾကီးမွ မ်က္စိစမ္းသပ္စစ္ေဆးကုသသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

မ်က္မွန္ပါ၀ါစမ္းသပ္သူတိုင္းအား မ်က္စိပါ၀ါအျပင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ စက္ကိရိယာမ်ား နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အတြင္းတိမ္၊ ေရတိမ္ရိွမရိွကို တစ္ပါတည္းစစ္ေဆးေပးေနပါသည္။

အတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္ကုသရာတြင္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္သည့္ မ်က္လံုးအတြင္းမွန္ပါ၀ါ (IOL lens) ကိုလည္း တိက်ေသခ်ာၿပီး နာက်င္မႈမရိွသည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ Lenstar စက္ျဖင့္ တိုင္းတာေပးသည့္အျပင္ ခြဲစိတ္ကုသမည္ဆိုပါက နာက်င္မႈမရိွေအာင္ Phaco ေလဆာစက္ၾကီးျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသေပးၿပီး မ်က္လံုးအတြင္းမွန္မ်ားသည္ ေန႔/ည မေရြး ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ အေျမွးပါးတက္ျခင္းလံုး၀မရိွပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေလဆာပစ္ရန္ မလုိေတာ့ပါ။

360  ံ ျမင္ကြင္းအားလံုး ၾကည္လင္ေစရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာ Aspheric Design ျဖင့္ျပဳ လုပ္ထားၿပီး အေပၚ/ေအာက္ ၊ ဘယ္/ညာ ၾကည့္ၾကည့္ မည္သည့္အခ်ိန္မွ မေရႊ႕လ်ားေအာင္ ခိုင္ခံသည္။ ေဆးရံုတြင္ ညအိပ္စရာ မလို၍ ကုန္က်စရိတ္ ပိုၿပီးသက္သာေစပါသည္။ ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာ၀န္ၾကီးေပါင္း အေယာက္(60) ေက်ာ္ျဖင့္ ေန႔စဥ္မ်က္စိခြဲစိတ္မႈမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

အေ၀းမႈန္၊ အနီးမႈန္၊ စလင္ဒါပါ၀ါဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား အိုင္က်ဴဗီြးရွင္းမွ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္စြာ ေလဆာျဖင့္ မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔သြားစရာမလိုပဲ ျမန္မာျပည္တြင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ မ်က္စိအတူးကု ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေသာေၾကာင့္ 100% ယံုၾကည္စြာ ေလဆာျဖင့္မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္ႏိုင္ပါၿပီ။