ေလဆာျဖင့္မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္ေပးျခင္း

တင္းနစ္ကစားသူမ်ား၊ Basket ball ကစားသမားမ်ား၊ Golf ကစားသမားမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ သေဘာၤသားမ်ား၊ ေရေၾကာင္းသိပၸံတက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ေလာင္းလ်ာမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ Pilot လုပ္မည့္သူမ်ား၊ ေလယာဥ္မယ္မ်ား၊ သစ္ေတာအရာရွိလုပ္မည့္သူမ်ား ေလဆာျဖင့္မ်က္စိပါ၀ါ ေလွ်ာ႕ခ်ျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါျပီ။

 

သင့္ရဲ႕မ်က္မွန္ပါ၀ါဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားရွိပါသလဲ?

အိုင္က်ဴဗီြးရွင္း ေလဆာစင္တာႀကီး တြင္ရွိေသာ ေလဆာစက္ႀကီးသည္

  • အေ၀းမႈန္ -၁၄.၀၀ အထိ ၊ စလင္ဒါ ၄.၀၀ အထိ
  • အနီးမႈန္ +၅.၀၀ အထိ ၊ စလင္ဒါ ၂.၀၀ အထိ

မ်က္မွန္ပါ၀ါရွိသူမ်ားအား ေလဆာျဖင့္ ပါ၀ါေဖ်ာက္ေပးႏိုင္ပါသည္။

 

ေလဆာျဖင့္ မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္ေပးျခင္းသည္ အႏၲရာယ္မရိွပါ။

ေမ့ေဆးေပး၍ ခြဲစိတ္စရာမလုိပါ။ နာက်င္မႈမရိွပဲ အျပင္ဆံုးရိွ မ်က္ၾကည္လႊာကိုသာ ေလဆာျဖင့္ျပဳျပင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသြားစရာမလိုပဲ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ သင့္မ်က္စိပါ၀ါကို ေလဆာျဖင့္ေဖ်ာက္ႏိုင္ပါၿပီ။

စိတ္၀င္စားသူမ်ား ၾကိဳတင္၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

 

ေလဆာျဖင့္ မ်က္စိပါ၀ါေဖ်ာက္ခ်င္သူမ်ားသည္

- အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ား၊ က်န္းမာေရးေကာင္းသူမ်ား၊
- မ်က္စိထိခိုက္ေစေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမရိွသူမ်ားႏွင့္၊
- မ်က္စိေရာဂါ ကင္းရွင္းသူမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။
- မ်က္မွန္ပါ၀ါတည္ျငိမ္သူမ်ား ဦးစားေပးပါမည္။

 

ေလဆာျဖင့္ မ်က္စိပါ၀ါ ေဖ်ာက္ခ်င္ပါက

  1. Pretest (အၾကိဳစစ္ေဆးမွု ျပဳလုပ္ရမည္)
  2. ကၽြမ္းက်င္ ဆရာဝန္ျဖင့္ေဆြးေႏြးရပါမည္။
  3. ဆရာဝန္ျဖင့္ေဆြးေႏြးၿပီး Result ေကာင္းပါက  ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ေလဆာျဖင့္ မ်က္စိပါဝါ ေဖ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။
  4. နာက်င္မွု မရွိပါ၊ ေဆးရံုတြင္ ညအိပ္စရာ မလိုပါ။
  5. ႏိုင္ငံျခား သြားစရာ မလိုပဲ ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ အိုင္က်ဴဗြီးရွင္း ေလဆာစင္တာ ႀကီးတြင္ မ်က္စိပါဝါ ေဖ်ာက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
  6. စိတ္ဝင္စားမွု ရွိပါက အိုင္က်ဴဗီြးရွင္းရံုးခ်ုပ္-အက္စ္(၁၂-ေအ)၊ ဦးခ်စ္ေမာင္အိမ္ရာ၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း- ၅၅၄၀၁၀၊ ၄၀၁၂၀၈၊ ၄၀၁၂၀၉ သို႕စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

 

ပါဝါလား ေနကာလားမ်က္ကပ္မွန္လား ေလဆာနဲ႕ မ်က္စိပါဝါေဖ်ာက္မ်ာလား မ်က္စိအတြက္ဆို အိုင္က်ဴဗြီးရွင္းမ်ာ အားလံုးျပည့္စံုတယ္။

ကမာၻအဆင့္မီ အေကာင္းဆံုး International Quality စက္ႀကီးနဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ iQvision မွာ မ်က္စိပါဝါကိုေဖ်က္နိုင္ၿပီ။