မ်က္မွန္ေသြးျခင္း

iQ Vision (Eye Care Center) တြင္ ရရိွနိုင္ေသာ မွန္အမ်ိဳးအစားမ်ား

- ရိုးရိုးမွန္ - CR39 Lens

- အလင္းမစူးသည့္မွန္ ( AR Coating Lens)

- မွန္အပါးစား (Super Thinner Lens)

- အေရာင္းေျပာင္းမွန္ (Transition Lens)

- အဆင့္ျမင့္ေနကာမွန္သား ( Polarized Lens)

- မကြဲသည့္မွန္ (G2 Lens/ Air-Wear)

- အနီးအလယ္အေ၀းၾကည့္မွန္ (Multifocal Lens)

- အေ၀း အနီး မွန္ (Bifocal Lens)

- အေပါ့ပါးဆံုးမွန္ (Lens)

 

အိုင္က်ဴဗီြးရွင္းမွ မ်က္မွန္ပါ၀ါမ်ိဳးစံု၊ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးစံုတို႔ကို  အခ်ိန္တိုအတြင္းတြင္ ပံုသြင္းေပးျခင္း၊ အေရာင္တင္ေပးျခင္းတို႔ကို တိက်ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ မ်က္မွန္တပ္ဆင္ရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေအာင္ တိက်ေသခ်ာေကာင္းမြန္ေသာ ေသသပ္လွပသည့္ လက္ရာမ်ားျဖင့္ လူၾကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက်ေက်နပ္ေစရန္ အိုင္က်ဴဗီြးရွင္းမွ ကၽြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနပါသည္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မ်က္မွန္တပ္ဆင္ေနရေသာ လူၾကီးမင္းတို႔၏အျမင္အာရံုႏွင့္ပါတ္သက္၍ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္းျခင္းမျဖစ္ရေလေအာင္ အိုင္က်ဴဗီြးရွင္းမွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးေနပါျပီ။

 

မွန္သားဆို အိုင္က်ဴမွာ..အေကာင္းဆံုး၊ မ်က္စိပါ၀ါဆို အတိက်ဆံုး  ကမၻာ့ေခတ္မီ နည္းပညာသစ္ျဖင့္ ထုတ္လုတ္သည္။

မိုးရြာရြာ၊ ေနပူပူ၊ ႏွင္းေတာထဲပဲသြားသြား၊ ေန႔လား၊ ညလား အခ်ိန္မေရြးေနရာမေရြး ၾကည္လင္ျပတ္သားလို႕ သင့္မ်က္စိအတြက္ စိတ္အခ်ရဆံုး iQ Vision မွန္ကိုသာသံုး ဖုန္မကပ္အလင္းမစူး ေရမတင္ပဲ မ်က္စိအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေပးလို႕ 100% ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရပါသည္။