မ်က္ကပ္မွန္မ်ား

အိုင္က်ဴဗီြးရွင္း တြင္ ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ေသာ မ်က္ကပ္မွန္မ်ား

  • ႏူးညံ့ေသာမ်က္ကပ္မွန္အေပ်ာ့စား
  • ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို ကာကြယ္ေသာမ်က္ကပ္မွန္
  • ေရဓါတ္59% ပါ၀င္ေသာမ်က္ကပ္မွန္
  • ညအိပ္လွ်င္ ခၽြတ္စရာမလုိေသာမ်က္ကပ္မွန္
  • ပါ၀ါပါေသာ ေရာင္စံုမ်က္ကပ္မွန္
  • အလွတပ္မ်က္ကပ္မွန္
  • ေဆးမ်က္ကပ္မွန္

iQ Vision တြင္ ( USA made)   Bausch & Lomb ႏွင့္ Accuve

ကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ေသာ ပါ၀ါ ၊ ကာလာ မ်က္ကပ္မွန္္မ်ားကို size စံုရရိွနိုငသည့္အျပင္ color မ်က္ကပ္မွန္တပ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ဆိုရင္ color ေပါင္းအေရာင္ 80ေက်ာ္ထဲမွ မိမိၾကိဳက္သည့္ color ကိုေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ။

- မ်က္လံုးကို color အေရာင္ေျပာင္းရံုသက္သက္ဆိုရင္ -  Normal Eyes မ်က္ကပ္မွန္

- မ်က္လံုးအိမ္က်ယ္၍ ၀ိုင္းစက္လွပခ်င္သူမ်ားအတြက္ Big Eye မ်က္ကပ္မွန္

- မ်က္လံုးအိမ္ကို အရမ္း၀ိုင္းခ်င္သူေတြအတြက္ဆိုရင္ Extra Big Eyes မ်က္ကပ္မွန္

အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ရရိွနိုင္ပါတယ္။

 

Make up Creation လုပ္ရာတြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သာမက မ်က္လံုးအတြင္း မ်က္ဆံကို Crazy ပံုစံ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္  အရည္အေသြးျမင့္ Crazy color lens အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရရိွနုိင္ပါသည္။

USA Made ပါ၀ါစံု Soft Lens Disposable မ်က္ကပ္မွန္ေတြကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ iQ Vision တစ္ခုတည္းသာ  ရရိွနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Soft Lnes Disposable တြင္ -

တစ္ရက္သံုးမ်က္ကပ္မွန္၊ 2ပါတ္သံုးမ်က္ကပ္မွန္၊ 1လသံုးမ်က္ကပ္မွန္၊ 2လသံုးမ်က္ကပ္မွန္ စသည္ျဖင့္  ရရိွနိုင္ပါတယ္။

 

iQ Vision မွ မ်က္ကပ္မွန္မ်ားအားလံုးသည္ နိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ USA made Lens မ်ားျဖစ္ပါသျဖင့္ မ်က္ကပ္မွန္တပ္ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ Allergy ျဖစ္ျခင္းတို႕မွ ကင္းေ၀းေစရန္ ရာႏႈန္းျပည့္ အာမခံနိုင္ပါသည္။

Renu မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္ႏွင့္ Renu Rewetting Eye Drop တုိ႕ကိုလဲ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရိွပါသည္။

 

မ်က္ကပ္မွန္တပ္ဆင္သူမ်ားအေနျဖင့္စလင္ဒါပါ၀ါ မ်က္ကပ္မွန္မ်ား ၊ အေ၀း၊အလယ္၊အနီး ပါေသာ မ်က္ကပ္မွန္ (Multtifocal Contact Lens) ႏွင့္ ပါ၀ါပါေသာ ကာလာမ်က္ကပ္မွန္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီး USA Made အစစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အာမခံပါသည္။ USA Made ျဖစ္ေသာ Renu  မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္၊Renu Rewetting Eye Drop မ်က္စဥ္းေဆးရည္ႏွင့္AR Solution (မွန္ၾကည္ေဆးရည္) မ်ားကို လက္လီ ၊ လက္ကား ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။

ညိႈ႕အားေကာင္းေကာင္း၊ မ်က္၀န္းလွလွ ေရာင္စံုမ်က္ကပ္မွန္ တစ္စံု၀ယ္လွ်င္ တစ္စံုလက္ေဆာင္ ေပးေနပါၿပီ။